Zapisy – wstęp darmowy, zarejestruj się…. UWAGA!!! POŁOWA biletów jest zarezerwowana dla przedstawicieli firm

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek  z siedzibą Kielce, ul. Czachowskiego 78; NIP: 657 127 28 35; REGON: 260037616

Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu przyjęcia zgłoszenia na konferencję (podstawa przetwarzania danych to podjęcie działań na żądanie strony, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zrealizować zgłoszenie. Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, jeśli dojdzie do jej zawarcia – to przez czas trwania Umowy, a jeśli nie dojdzie do jej zawarcia – niezwłocznie zaprzestaniemy je przetwarzać. Po tym czasie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofani (wysyłając żądanie na adres e-mail: [email protected]).