życie jak medytacja - medytacja jak życie Część II

Medytacja jest metodą, która pozwala połączyć wysoki stopień zaangażowania i dyspozycyjności, i funkcjonować aktywnie bez uszkodzenia siebie samego, i bez wypalenia zawodowego.

Życie jak medytacja - medytacja jak życie Część I

Jeśli ktoś jest zainteresowany prawdą, to w medytacji znajdzie odpowiedź na wiele różnych pytań – dowie się, jak sam funkcjonuje, kim jest i co może. Bo medytacja obdziera nas z nierzeczywistych wyobrażeń na temat nas samych i pokazuje ich iluzoryczność.

Odcienie przywództwa

Przywódca obdarzony zaufaniem może wdrażać szybkie działania w czasie kryzysu, nie tłumacząc wszystkich przesłanek i zawiłości związanych z daną decyzją. Może to zrobić, bo pracownicy mu wierzą. 
Ważne jest, aby powrócił do metod demokratycznych, kiedy kryzys już minie

Wirtualne przywództwo

Wirtualne zespoły sprawdzają się najbardziej, gdy jego członkowie są odpowiedzialni i świadomi swoich ról. Zdecydowanie rekomenduję tutaj zarządzanie poprzez mierzalne cele, wskaźniki i jasne statusy zrealizowanych zadań, a nie poprzez formalną dyscyplinę czasu pracy.

Misja bajka

Pamiętam, prowadziliśmy trudne rozmowy w grupie menedżerskiej, powiedziałam wtedy do mojego zespołu: „Pamiętajcie, że zaufanie wchodzi po schodach, a zjeżdża windą”. Cisnę zespół, mam świadomość, że dużo wymagam, ale to jest Europejskie Centrum Bajki, odpowiadamy przed dziećmi, więc kadra musi być mocna.

 

MISTRZOWSKIE ZDROWIE

Jeśli nie nacierpiałeś się dość, to cierpieć dalej i ciesz się tym, albo zmień coś –
zajmij się sobą, obserwuj, przejmij odpowiedzialność za to, co robisz i myślisz
– to trudniejsze, niż bycie ofiarą okoliczności, losu, Boga, męża, rodziców,
ale na pewno znacznie skuteczniejsze.