Wojciech Zezula


  • Absolwent Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, z doświadczeniem pracy naukowej oraz prowadzenia własnych projektów informatycznych. 
  • Manager sprzedaży i wdrożeń rozwiązań informatycznych dla przemysłu w IBM.
  • Trener i coach biznesowy, konsultant  oraz członek zarządów firm doradczo-szkoleniowych z ponad 20-letnim doświadczeniem.
  • Inwestor i członek rad nadzorczych spółek technologicznych.
  • Obecnie od 2005 roku Prezes Zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (pl), realizującej projekty wspierające wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach.
  • Doradca w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami oraz organizacji pracy.
  • Interim Manager organizacji o strukturach rozproszonych. 
  • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych zadań metody Ośrodka Oceny i Rozwoju dla kadr menedżerskich.