Warsztaty

Oferta warsztatów dla firm i organizacji.

 

80% czasu każdego z warsztatów stanowią ćwiczenia praktyczne.
Rekomendowana ilość osób w grupie – 12. Czas trwania – 8 – 16 godzin dydaktycznych.

 

Przykładowe tematy warsztatów dla biznesu:

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI STRESU – warsztat uczy metod, które pomagają zarządzać sytuacjami w których przytłacza nas stres
                                                                     i nadmiar emocji.
2. BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – warsztat uczy metod, które pomagają budować odporność psychiczną ludzi i zespołów,
                                                                                             a jednocześnie wpływają na wzrost skuteczności ich działań.
3. COACHINGOWO ZNACZY SKUTECZNIE – warsztat pokazuje możliwości wykorzystania coachingu w procesie zarządzania, prezentuje                                                                                                 skuteczne techniki i procedury, które pomagają menedżerom zwiększać zaangażowanie
                                                                                      i satysfakcję pracowników (rekomendowane dwa dni szkoleniowe).
4. PRZYWÓDZTWO i MOTYWACJA W ZARZĄDZANIU – warsztat pomaga zrozumieć istotę przywództwa i motywacji oraz opracować                                                                                                                            strategię rozwoju kompetencji lidera.
5. AUTOPREZENTACJA I CHARYZMA LIDERA – warsztat z pogranicza wystąpień publicznych i komunikacji, uczy zasad sterowania charyzmą                                                                                              w relacjach zawodowych i osobistych.
6. SPOTKANIA Z SENSEM – warsztat coachingowy, inspirujący, pozwalający wypracować procedury przeprowadzania efektywnych,                                                                          kreatywnych i motywujących spotkań.
7. ORGANIZACJA CZASU PRACY – warsztat coachingowy poświęcony efektywnemu wykorzystywaniu czasu pracy, identyfikacji priorytetów i                                                                    zadań pobocznych oraz asertywnej komunikacji.
8. KREATYWNOŚĆ I  PAMIĘĆ – KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – warsztat łączy kompetencje w obszarze wspomagania pamięci ( zawiera                                                                                                                                    przegląd technik pamięciowych) oraz tworzenia nieszablonowych                                                                                                                                                nowatorskich rozwiązań.

 

Firmy i organizacje zainteresowane ofertą warsztatów zapraszam do kontaktu
telefonicznego 605 687 666  lub mailowego [email protected].

 

Przykładowe tematy warsztatów dla wykładowców akademickich i nauczycieli:

1. JAK WYRWAĆ SIĘ Z PUŁAPKI PRZECIĄŻENIA I STRESU ?
2. JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW?
3. JAK WZMACNIAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE SWOJĄ I UCZNIÓW ?
4. METODY COACHINGOWE W PRACY Z UCZNIEM I RODZICEM.
5. WYWIADÓWKI Z SENSEM 
6. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM NAUCZYCIELA
7. KREATYWNE METODY PRACY Z GRUPĄ
8. MIĘDZY PASJĄ A SKUTECZNOŚCIĄ, CZYLI JAK UCZYĆ, INSPIROWAĆ, FASCYNOWAĆ  ?    
9. PAMIĘĆ I KREATYWNOŚĆ – INSPIRUJĄCY WYMIAR METODYKI (techniki pamięciowe)

 

 

Napisz do nas!