Od charyzmy do przywództwa transformacyjnego

… analizując szerokie spektrum publikacji na temat charyzmy, dochodzę do wniosku, że jest ona jednym z bardziej mglistych pojęć w obszarze tzw. kompetencji miękkich. Trudność w określeniu istoty zjawiska spowodowała, że charyzma przez całe lata umieszczana była na pograniczu cudu, magii i hochsztaplerstwa.

siła i ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA a płeć

Badania siły i odporności psychicznej pokazały niestety, że kobiety na stanowiskach pracowniczych miały statystycznie niższy poziom siły i odporności od mężczyzn. Kobiety – 6,00; Mężczyźni 6,6 na skali 1-10.

Czemu tak się dzieje?

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

W jakim zakresie teoria odporności psychicznej łączy się z przywództwem?
Jak praca nad odpornością psychiczną przekłada się na efektywność ludzi i zespołów?

Odcienie przywództwa

Przywódca obdarzony zaufaniem może wdrażać szybkie działania w czasie kryzysu, nie tłumacząc wszystkich przesłanek i zawiłości związanych z daną decyzją. Może to zrobić, bo pracownicy mu wierzą. 
Ważne jest, aby powrócił do metod demokratycznych, kiedy kryzys już minie

Wirtualne przywództwo

Wirtualne zespoły sprawdzają się najbardziej, gdy jego członkowie są odpowiedzialni i świadomi swoich ról. Zdecydowanie rekomenduję tutaj zarządzanie poprzez mierzalne cele, wskaźniki i jasne statusy zrealizowanych zadań, a nie poprzez formalną dyscyplinę czasu pracy.

Public speaking - kompetencja przywódcy

Trudno być liderem, gdy nie potrafi się mówić do ludzi w sposób sugestywny, konkretny, a zarazem motywujący
i inspirujący.