życie jak medytacja - medytacja jak życie Część II

Medytacja jest metodą, która pozwala połączyć wysoki stopień zaangażowania i dyspozycyjności, i funkcjonować aktywnie bez uszkodzenia siebie samego, i bez wypalenia zawodowego.

życie jak medytacja - medytacja jak życie Część I

Jeśli ktoś jest zainteresowany prawdą, to w medytacji znajdzie odpowiedź na wiele różnych pytań – dowie się, jak sam funkcjonuje, kim jest i co może. Bo medytacja obdziera nas z nierzeczywistych wyobrażeń na temat nas samych i pokazuje ich iluzoryczność.

siła i ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA a płeć

Badania siły i odporności psychicznej pokazały niestety, że kobiety na stanowiskach pracowniczych miały statystycznie niższy poziom siły i odporności od mężczyzn. Kobiety – 6,00; Mężczyźni 6,6 na skali 1-10.

Czemu tak się dzieje?

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

W jakim zakresie teoria odporności psychicznej łączy się z przywództwem?
Jak praca nad odpornością psychiczną przekłada się na efektywność ludzi i zespołów?