Projekty szkoleniowe

Zapraszam do skorzystania z oferty rozwojowej dla liderów i zespołów. 

Projekt szkoleniowy to procedura szyta „na miarę” , która pozwala precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby firm i organizacji – dobrać optymalny kierunek, najlepszych ekspertów i metodologię pracy. 
Najbardziej skuteczne projekty szkoleniowe powstają na zamówienie klientów i tworzone są na bieżąco, przy współudziale szkolonej grupy 
i ekspertów wspomagających, zgodnie z filozofią agile oraz procedurą design thinking. 

Projekt szkoleniowy zawiera : 

1. Omówienie sytuacji zespołu/osoby – rozmowy, ankiety.
2. Zdefiniowanie problemu i stanu docelowego – czego dokładnie potrzebuje klient, jakie efekty są pożądane.
3. Analiza możliwych metod dochodzenia do celu – techniki pracy, wytypowanie uczestników procesu i osób wspierających.
4. Praca – coachingowa, warsztatowa, doradcza (zależnie od sytuacji) monitorowana i modyfikowana na bieżąco w miarę rozwoju zespołu i postępów grupy.
5. Praktyczne testy efektywności działań szkoleniowych.
6. Zalecenia i wsparcie poszkoleniowe.

Firmy i organizacje zainteresowane szkoleniami na miarę zapraszam do kontaktu
telefonicznego 605 687 666  lub mailowego [email protected]

Napisz do nas!