POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.alchemiaprzywodztwa.pl [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 • 1 Definicje
 1. Administrator Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek z siedzibą Kielce, ul. Czachowskiego 78; NIP:657 127 28 35 ; REGON : 260037616
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Serwis – strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem – WWW. alchemiaprzywodztwa.pl
 4. Klient – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, uczestnik konferencji lub osoba korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Administratora, opisanych w Polityce.
 • 2 Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest  Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek  z siedzibą Kielce ul. Czachowskiego 78, tel. 605 687 666, e-mail [email protected] W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 • 3 Zakres zbieranych danych.
 1. Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych i kontaktowych w związku z rejestracją na Konferencję, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 3. Informujemy, że w ramach strony mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Klientom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności strony zintegrowanej z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności.
 • 4 Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych w serwisie’

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

– rejestracji uczestnictwa w konferencji  organizowanej w dniu 16 września 2020  przez Administratora organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy oraz do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

– przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych  – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze m.in. działań księgowo-podatkowych, obsługa reklamacji podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– dochodzenia i obrony roszczeń,  udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, w przypadku zapytania ogólnego, złożonego za pomocą formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • 5 Rejestracja online na wydarzenie

Podane przez Pana/Panią podczas rejestracji w serwisie  dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanej przez nas Konferencji. Rejestracja jest dobrowolna, jednak jest niezbędna, jeżeli chcesz brać udział w konferencji

 • 6 Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW.alchemiaprzywodztwa.pl  Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Klient może podać dobrowolnie także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, w celu komunikacji z Klientami.

 

 • 7 Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu usług, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji i budowaniu wizerunku  w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

 

 • 8 Pliki cookies
 1. Pliki cookies to instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Serwis, małe pliki zbierające informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta i dokonywanych przez niego ruchów w Serwisie.
 2. Cookies używane są w celu: poprawienia funkcjonalności strony internetowej, dopasowania treści ofert do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci, dopasowywanie reklam, zbieraniu anonimowych statystyk, utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu).
 3. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan na używanie przez nas Cookies lub innych tego typu technologii, proszę zmienić ustawienia dotyczące tych plików samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (możliwe w każdym czasie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do własnego urządzenia lub wyjść ze strony.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w niektórych sytuacjach uniemożliwić prawidłowe korzystanie.
 5. Administrator wykorzystuje 2 typy plików Cookies- sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej, a pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia.
 6. W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka Klienta może zapisywać́ pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się na stronach powyższych podmiotów.
 • 9 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez Administratora, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych/marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • 10 Udostępnienie upoważnionym podmiotom

1.Państwa dane udostępniane będą podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa. 

2.Państwa dane przekazane otrzymują ponadto procesorzy  (na podstawie umowy powierzenia):                             

– Administrator w związku z organizacją konferencji, korzysta z usług innego podmiotu Portalu Evenea zapewniającego obsługę zgłoszeń uczestników,

– dostawcy usług IT i back-office,

Jeśli będą potrzebować ich do wykonywania swoich zadań. Wszyscy przetwarzający dane są umownie zobowiązani do traktowania Państwa danych zgodnie z RODO i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonych przez nich usług.

 • 11 Prawa dotyczące danych osobowych

1.Osoba, której dane dotyczą:

 1. a) jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),
 2. b) ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),
 3. c) ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),
 4. d) ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
 5. e) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator, oraz
 6. f) ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
 7. g) ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),
 8. h) ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).
 9. i) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu,

4.Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą skorzystanie                       z wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w RODO

 • 12 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
 3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. Prawidłowość przetwarzanych danych– Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 5. Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.
 • 13 Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione działania, by także osoby, którym powierza dane dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

 • 14 Zmiana polityki prywatności]
 1. Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany sytuacji, gdy jest to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: 605 687 66