Oferta

Projekty szkoleniowe

Projekt szkoleniowy to procedura szyta „na miarę” , która pozwala precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby firm i organizacji – zaplanować najbardziej optymalną formę pracy. 

Warsztaty

80% czasu każdego z warsztatów stanowią ćwiczenia praktyczne. 
Rekomendowana ilość osób w grupie – 12. Czas trwania – 8 – 16 godzin dydaktycznych.

Coaching

Podstawą pracy coachingowej jest partnerska relacja między coachem i klientem.

Zintegrowany model przywództwa

Badanie zintegrowanego modelu przywództwa testem ILM72, wraz z sesją feedbackow.

Badanie odporności psychicznej

Badanie odporności psychicznej testem MTQ48 wraz z sesją feedbackową.

Napisz do nas!