Misja

Każdej firmie i każdej organizacji potrzebny jest lider, który określi (sam lub wspólnie z zespołem) jej wizję, wytyczy kierunki działania i zadba o to, żeby zespół otrzymywał jasne precyzyjne informacje.
Rola przywódcy jest szczególnie ważna, gdy przychodzi czas kryzysu, turbulencji lub zmian, kiedy ludzie czują się zagubieni i z obawą patrzą w przyszłość.  
W polskiej gospodarce taki czas właśnie nadszedł – wiele firm zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a przed nami wielka niewiadoma. 
– Jak w tej sytuacji być liderem, jak wyznaczać kierunki i przeprowadzać zmiany?
–  Jak komunikować lepsze i gorsze informacje, a jednocześnie budzić i budować zaufanie?
–   Gdzie znaleźć wsparcie i szerokie spektrum sprawdzonych rozwiązań?

Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci konferencji „Lider biznesu w nowej  rzeczywistości – praktyka i nauka” – doświadczeni eksperci z kraju i zagranicy,  liderzy, autorzy  i propagatorzy  kluczowych koncepcji w obszarach: zarządzania zmianą, innowacyjności, budowania odporności psychicznej, technik rozwojowych, a także komunikacji, charyzmy, design thinking oraz przywództwa.

W czasach zmian, świat należy do tych, którzy się uczą, podczas gdy Ci, którzy już się „nauczyli” okazują się świetnie przygotowanymi do życia w świecie, który już nie istnieje. 

Eric Hoffer