Konsultanci

Wiesław Grabowski

„Czy należy rozwiązywać konflikty?”

Katarzyna Kiliańska

„Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - dobre praktyki”.

Katarzyna Kloskowska-Kustosz

„Zmieniające się przywództwo, czyli czego nauczyłam się w Nowym Orleanie”.

Dorota Nawrotek

„Po co liderowi charyzma i jak ją wzmacniać?”

Jarosław Rubin

„Samospełniająca się przepowiednia i jak jej uniknąć wdrażając zmiany”.

Joanna Rudawska

„Definiowanie problemu jako wstęp do procesu generowania rozwiązań”.

Wiesława Serkowska

„Samoprzywództwo - poszukiwanie oparcia w sobie w czasach turbulencji i zmian”.

Henryk Szmidt

„Medytacja jako struktura rozwoju świadomości”.

Wojciech Zezula

„Czy w świecie VUCA tworzenie długoterminowych strategii biznesowych ma sens?”

Monika Zubrzycka – Nowak

„Wartości, jako drogowskazy w życiu i w biznesie”.