Katarzyna Kiliańska

 

  • Od 2015 r. pracownik Politechniki Świętokrzyskiej na stanowisku badawczo-dydaktycznym.
  • Kierownik prac badawczych oraz członek zespołów badawczych.
  • Ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
  • Wielokrotna laureatka nagród, stypendystka ministerialna.
  • Autorka kilkudziesięciu, samodzielnych artykułów naukowych o tematyce związanej ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw.
  • Współautorka kilku monografii naukowych podejmujących problematykę zarządzania.
  • Absolwentka studiów na kierunkach: zarządzanie i marketing; ekonomia; mechanizmy funkcjonowania strefy euro.