Joanna Rudawska


  • Doktor nauk ekonomicznych
  • Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji, ekspert ds. standardów ośrodków innowacji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.
  • Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator Design Thinking szkolony przez Scuola Italiana Design, trener z zakresu Lean Management, zarządzania projektami.
  • Ponad 14 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi (min. Central Europe, TEMPUS IV URBACT, INTERREG III B CADSES, ERASMUS+, NCBiR).
  • Kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym. Odpowiedzialna za nabór i selekcję lokatorów do parku, budowanie oferty szkoleniowo-doradczej, projekty rozwojowe i współpracę z uczelniami wyższymi.
  • Wykładowca akademicki.
  • Autorka licznych publikacji dotyczących innowacji, transferu technologii, parków technologicznych, orientacji przedsiębiorczej firm.