Coaching

Podstawą pracy coachingowej jest partnerska relacja między coachem i klientem.
Wspólna praca na rzecz celów klienta pomaga klientowi dotrzeć do źródła swojej siły, wydobyć nowe możliwości, obszary do rozwoju, rozwinąć kreatywność i talenty przywódcze.
Klient coachingu poznaje i uczy się wykorzystywać mechanizmy, rzutujące na jego osobistą efektywność, a także relacje z współpracownikami i klientami.

Procedura coachingu zawiera z góry ustalone etapy (realizowane w kolejności zależnej od potrzeb procesu), takie jak:

 • Analiza sytuacji obecnej i pożądanej.
 • Ustalenie celu pracy.
 • Zbadanie zasobów klienta i ograniczeń, i możliwości ich wykorzystania lub wyeliminowania.
 • Opracowanie możliwych rozwiązań.
 • Stworzenie planu działania, w tym pracy do wykonania przez klienta.
 • Analiza skuteczności podjętych kroków – wnioski.
 • Ewentualna korekta planu.
 • Zaplanowanie kolejnego kroku zmierzającego do realizacji celu.

Zapraszam na coaching indywidualny i grupowy w obszarach moich specjalizacji :

 • przywództwo i skuteczność osobista
 • zarządzanie zespołem
 • stres i budowanie odporności psychicznej
 • coaching wystąpień publicznych

Coaching zespołu

Wspiera skuteczność współpracujących ze sobą osób, tworzy atmosferę współpracy,  uwalnia kreatywność, zbliża do szybszej realizacji celów zespołowych i indywidualnych, a także sprzyja lepszemu zrozumieniu potrzeb poszczególnych członków zespołu i pomaga rozwiązywać konflikty. 

Osoby prywatne lub firmy zainteresowane coachingiem zapraszam do kontaktu
telefonicznego 605 687 666  lub mailowego [email protected].

 

 

Napisz do nas!