Badanie odporności psychicznej

Oferta obejmuje badanie odporności psychicznej testem MTQ48 wraz z sesją feedbackową.
Badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem sukcesu i odpowiada aż za 25% różnic w efektywności działania. Czytaj więcej – wiedza…. link 

Psychometryczny Kwestionariusz MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) o wysokiej rzetelności i wiarygodności jest opracowany przez międzynarodowego lidera narzędzi analiz dla biznesu AQR International. Test pozwala zmierzyć silne i słabe strony poszczególnych osób i zespołów, odkryć parametry odporności psychicznej, które wymagają poprawy w celu zwiększenia ich wydajności.

 Firmy i organizacje zainteresowane badaniem odpporności psychicznej zapraszam do kontaktu
telefonicznego 605 687 666  lub mailowego [email protected].

Napisz do nas!